Spoločnosť InterTechnic s.r.o. bola založená v roku 2010 v Liptovskom Mikuláši, v regióne so silnou strojárenskou tradíciou. Odborné personálne zázemie umožnilo rozvoj efektívnej  spoločnosti s moderným strojovým vybavením.

Spoločnosť InterTechnic sa zaoberá trieskovým obrábaním kovov, brúsením, lisovaním, zváraním a montážou. Ide prevažne o malo a stredno sériovú výrobu komponentov, ako aj zákazkovú výrobu.

Okrem toho má spoločnosť aj vlastnú nástrojáreň. Zaoberá sa aj výrobou prípravkov, vypeňovacích foriem a nástrojov – predovšetkým postupových lisovacích nástrojov.

Väčšina produkcie smeruje na zahraničné trhy. Kvalita výroby, spoľahlivosť dodávok a orientácia na zákazníka predstavujú podstatné faktory, na základe ktorých chce firma InterTechnic budovať svoj rast a spoluprácu so súčasnými i budúcimi obchodnými partnermi.

Základné údaje o spoločnosti:

  • oblasť podnikania: CNC obrábanie, lisovanie, zváranie a montáž
  • spoločnosť založená v roku 2010
  • počet pracovníkov: 90 (2018)
  • obrat: 3,6 mil. € (2018)
  • plánovaný obrat: 4,8 mil. € (2019)
  • sídlo spoločnosti: Liptovský Mikuláš (Slovensko)
  • výrobné priestory: 3.000 m2