V prípade požiadavky ponúka spoločnosť InterTechnic vypracovanie potrebného konštrukčného návrhu a po jeho schválení konečným zákazníkom aj vypracovanie kompletnej výrobnej konštrukčnej dokumentácie.

Pri konštruovaní používame systém NX.