November 2023

Rozšírili sme strojové vybavenie o 5-osé obrábacie centrum HERMLE C250 U – viac info nájdete TU

 

 

 

September 2023

Začali sme stavať novú výrobnú halu, vďaka ktorej:

  • rozšírime výrobnú plochu o 1.400 m2
  • vytvoríme ďalšie pracovné miesta – v horizonte 2 rokov by sme radi rozšírili náš kolektív celkovo o približne 50 nových pracovníkov
  • doplníme nové technológie

 

 

 

Jún 2023

Vydané stavebné povolenie na výstavbu novej haly InterTechnic s.r.o.