Montáž

od sériových dielov až po zložitejšie funkčné celky