Frézovanie

Moderný strojový park pre presné obrábanie a vysoký kvalitatívny štandard.