Nástrojáreň

Spoločnosť InterTechnic ponúka výrobu a montáž:

  • postupových strižných a ohýbacích nástrojov
  • krokových nástrojov
  • zváracích, polohovacích a kontrolných prípravkov
  • jednoúčelových zariadení